Hydroponics is een combinatie van viskwekerij op land en slateelt drijvend op water. Hierbij wordt het ‘vuile water’ van de vissen met de mest van de vissen hierin gebruikt voor de slateelt op water. De mest van de vis wordt via een natuurlijk proces afgebroken en omgezet in bruikbare voedingsstoffen voor de sla. Voor dat het water naar de sla gaat wordt de voedingssamenstelling op het gewenste niveau en samenstelling gebracht. Zo hoeft het water van de viskweek niet te worden geloosd op het riool of oppervlakte water, maar dient als basis voor de slateelt. Hiermee  bespaard men op de lozingskosten van de viskwekerij en ook een deel van de meststofkosten voor de sla. Voor een gezond biologisch evenwicht in het water bij de vis wordt de H2O Free gebruikt en een  B.A.A.S. complete om ammoniak om te zetten naar nitraat. Voor de slateelt wordt een H2O Free gebruikt om ook hier het biologisch evenwicht gezond te houden en schadelijke bacteriën en schimmels af te doden. Uit testen is komen vast te staan dat zowel de vis als de sla voldoet aan de normen van voedselveiligheid zonder hiervoor gewasbeschermingsmiddelen of antibiotica te gebruiken. Op weg naar een schoon en gezond product.

  Sla op water met zuivering via H2O LEEGO  Unit voor sla op water en visteelt

Watersilo met visteelt  Het telen van forel met de zuivering via een Biofilter en de LEEGO

Biofilter vissilo  

Download hier onze folder.