Gezond leefklimaat zonder chemische middelen

FreeWater, ontwikkelaar en producent van water- en luchtzuiveringsinstallaties, opgericht door vier technische ondernemers uit de tuinbouwsector, hebben door bundeling van kennis en ervaring een manier gevonden om door het ‘schoonmaken’ van water en lucht op natuurlijke basis het gebruik van schadelijke chemicaliën een halt toe te roepen.

Samenwerking

De vier ondernemers hebben veel ervaring opgedaan in de tuinbouwsector en de voedselverwerkende industrie, vooral gericht op verantwoord gebruik van water, hergebruik en schone lozing. De strenge wet- en regelgeving in Nederland heeft de bedrijven in 2018 doen besluiten om samen te gaan werken, zodat nieuwe ontwikkelingen sneller gerealiseerd konden gaan worden. Vanuit die samenwerking zijn installaties en systemen ontwikkelt, waarmee zelfs zeer sterk vervuild water op natuurlijke wijze omgezet kan worden in drinkwater. Zonder gebruik van chemicaliën. De opgedane kennis uit de tuinbouw en de voedselverwerkende industrie wordt nu ook toegepast in andere sectoren en leefomgevingen, met uiterst positieve resultaten.

Verbreding kennis

Bij het ontwikkelen van installaties en systemen voor natuurlijke waterzuivering wordt rekening gehouden met alle omgevingsfactoren. Lucht is een van die elementen. De leden van de R&D afdeling van FreeWater werden geconfronteerd met vervuilde lucht, die ook weer betrekking had op de kwaliteit van het water. De opgedane kennis van waterzuivering bleek ook toepasbaar te zijn op het zuiveren van lucht.

Vervolgens heeft het team van FreeWater in eigen beheer een natuurlijk ‘schoonmaak’ proces ontwikkeld, resulterend in schone en virusvrije lucht.

Technieken

Natuurlijke waterzuivering wordt gerealiseerd door filtering, juiste toepassing van ozon, osmose, ultra sound en door het gebruik van bacteriën om de balans weer terug te brengen in het water. Vaak een combinatie van verschillende systemen en processen. De toepassing hangt af van de locatie, de mate van vervuiling en het vereiste niveau van zuivering. Voor het zuiveren van lucht wordt ozon toegevoegd, geproduceerd in eigen beheer, in de juiste doseringen zonder schadelijke bijeffecten.

Werkwijze

De praktijk leert dat er geen standaard oplossing is voor het natuurlijk zuiveren van water en lucht. Het team van FreeWater brengt eerst de vervulling en de omgeving in kaart, om vervolgens veelal proefondervindelijk te werkt te gaan. Zij beschikt daarvoor over een eigen laboratorium waar onderzoek wordt gedaan op basis van nano-waarden(POC) i.p.v. met µ-waarden, waardoor uiterst nauwkeurige resultaten geboekt kunnen worden. Vervolgens worden de bestaande installaties en systemen ingezet, maar de wijze waarop ze worden toegepast kan gedurende het proces telkens worden aangepast. Vaak wordt in dit proces ook nieuwe kennis opgedaan, waardoor bestaande middelen en processen nog beter en efficiënter ingezet kunnen worden. Soms vormt de opgedane kennis de basis voor nieuwe installaties en systemen die de strijd aangaan tegen het gebruik van chemicaliën.

De praktijk

Aanvullende kennis voor het zuiveren van water en lucht wordt vooral opgedaan in de praktijk. Bedrijven die afhankelijk zijn van zuiver water en schone lucht, en andere relevante partijen die zich met water en lucht bezighouden, zijn de gesprekspartners van het FreeWater team. Partijen die door strenge wet- en regelgeving, maar ook door maatschappelijke druk moeten nadenken over watergebruik en het verbeteren van de water- en luchtkwaliteit op natuurlijke wijze. De aanpak van FreeWater is transparant voor relevante partijen, waardoor deskundige derden ook hun kennis en visie kunnen delen. Op deze wijze worden de installaties, systemen en zuiveringsprocessen steeds verder doorontwikkeld.

Positieve resultaten

De eerste projecten waar successen zijn behaald met het zuiveren van water en lucht op natuurlijk basis, zijn vooral terug te vinden in de tuinbouwsector en de voedselindustrie. Echter, deze kennis en ervaring heeft nu ook aangetoond op nagenoeg alle sectoren en omgevingen toepasbaar te zijn. Op dit moment zijn er ook al positieve resultaten geboekt in o.a. de veeteelt, landbouw, visserij en in gebouwen met schimmels en een slecht luchtklimaat.

Economisch haalbaar

Wet- en regelgevingen, alsmede maatschappelijk druk, vormen de basis voor de ontwikkeling op het gebied van natuurlijke zuivering van water en lucht, maar voor ondernemers is het ook aantrekkelijk om natuurlijk wijze te passen, omdat de kosten voor het gebruik van chemicaliën drastisch word verlaagd.,

FreeWaterWebsite

• For more information:
◦ Free Water
◦ Zuidweg 73
◦ 2671 MP Naaldwijk
◦ The Netherlands
◦ www.free-water.com
contactformulier