Alle medewerkers van Free Water zijn al jaren betrokken bij de ontwikkeling en productie van installaties en systemen om afvalwater te zuiveren tot drinkwater. Free Water beschikt over een laboratorium waar onderzoek wordt gedaan op nano-waarden (POC) en er dus veel fijndere resultaten geboekt kunnen worden dan met micro-waarden.

Kennis
Onze kennis ontwikkelen wij grotendeels zelf, vanuit de praktijk. Wij werken veel samen met (potentiële) opdrachtgevers, waar we proeven uitzetten om nieuwe systemen en processen in de praktijk te testen. Zo scherpen wij onze kennis aan; dit alles is een constant proces.

De Free Water organisatie is verdeel in een advies- en een installatieafdeling, die nauw met elkaar samenwerken. Elk project wordt gestart bij onze adviseurs. Pas als een project wordt uitgevoerd, dan komt de installatieafdeling in het geweer. Maar altijd onder begeleiding van de betrokken adviseurs. Op deze wijze houden wij de lijnen naar de opdrachtgevers zeer kort.

Werkwijze
Een juiste toepassing van de beschikbare middelen bepaalt het succes van een opdracht. Onze adviseurs brengen de situatie in kaart en werken het uit tot een eindconclusie waarin resultaat mogelijk is en op welke wijze dit gerealiseerd kan worden.

Is de opdrachtgever tevreden met de eindconclusie, dan kan hij Free Water opdracht geven om de waterzuiveringsinstallatie te realiseren. Op dat moment wordt de installatieafdeling erbij betrokken, die verantwoordelijk wordt voor de uitvoering, onder auspicien van de adviseur die aan het project heeft gewerkt.

En de werkgebieden:
In eerste instantie was vooral de voedselverwerkende industrie geïnteresseerd in onze werkwijze en zuiveringssystemen, maar ondertussen werken wij eigenlijk voor iedereen die waarde hecht aan schoon en voldoende water. De sectoren waarin wij op dit moment actief zijn:
- Tuinbouw;
- Voedselverwerkende industrie;
- Oliemaatschappijen;
- Mijnindustrie
- Waterschappen
Maar ook havensteden in binnen- en buitenland hebben interesse in onze diensten en werkwijze. Omdat wij in staat zijn de watervervuiling in hun havens tot een minimum weten terug te brengen. Eigenlijk zijn wij interessant voor iedere secotor die water verbruikt. Wij zorgen voor schoon, helder en voldoende water waar mogelijk.